2015/03/26

ශාන්ත කේ හේරත්ගේ මූර්තියක් (Sculpture By Shantha K Herath)ශාන්ත කේ හේරත් විසින් නිර්මාණය කල මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මූර්තියක් (Sculpture Of  Martin Wickramasinghe By Shantha K Herath)


මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ (1890 මැයි 29 - 1976 ජූලි 23) වැදගත් ශ්‍රී ලාංකික නවකතාකරුවෙකි, කෙටිකතාකරුවෙකි, විචාරකයෙකි, මාධ්‍යවේදියෙකි.

සිංහල යථාර්ථවාදී නවකතාවේ පුරෝගාමියා ලෙස සැලකෙන වික්‍රමසිංහ, දකුණු ශ්‍රී ලංකාවේ කොග්ගල ග්‍රාමයෙහි දී උපත ලැබී ය. ඔහු 'කොග්ගල ප්‍රාඥයා' යන අන්වර්ථ නාමයෙන් ද හඳුන්වනු ලබයි.

Life and Works of Martin Wickramasinghe

 

Martin Wickramasinghe was a novelist from Sri Lanka. He was born in the village of Koggala in 1890. When he was five he learned the Sinhala alphabet and the Devaganari script, being able to recite large portions of the Hitopadesha (a Sanskrit fables). He attended a vernacular school until 1897, after which he was sent to a school in Galle, where he became proficient in English and Latin. The main focus of his work was the culture and life of his country, exploring and applying modern knowledge in natural and social sciences, literature, linguistics, the arts, philosophy, education, and Buddhism and comparative religion to break through the surface of petty nationalism, and guide readers to the deep rooted common national identity that lies in the folk life and Sri Lanka culture.

2 comments: