2014/03/11

ශාන්ත කේ හේරත්ගේ සතියේ කාටූන් 2012.06.091 comment:

  1. ස්තුතියි ඔබ මෙහි පැමිනියාට.ව්‍යවහාරික කලාංගයක් වශයෙන් පුවත්පත හරහා කාටුනය ඔබවෙත එනවා. ඔබ කොතෙක් දුරට මෙය රස විදිනවාද? ඔබ කොතෙක් දුරට මෙය සමග අත්වැල් බැදගන්නවාද යන්න දැනගන්න කැමතියි. ඔබට කියන්ට තියෙන දේ බොක්කෙන්ම කියාගන්න ඔන්න දැන් ැවස්ථාව තියෙනවා. මම ආරාධනය කරනවා.

    ReplyDelete