2012/05/06

ශාන්ත කේ හේරත්ගේ වෙසක් තිළිණය

 දිවයින පුවත් පත වෙනුවෙන් ශාන්ත කේ හේරත් විසින්
නිර්මාණය කරනු ලැබූ 
2012 දින දර්ශනයේ
සිත්තම්

3 comments:

  1. සිතුවම් අපූරුය. දිගටම post කරන්න.

    ReplyDelete
  2. MEMA BLOG EKE BAHIRA PAHAYA WASHAYEN LA PAHAYAK YODAGANNENAM WADATH ALANKARA WANU ATHA

    ReplyDelete