2013/09/04

ආවා.........

ආවා.........

2 comments:

 1. සකිසද,
  ශාන්ත,
  අගෙයි, අගෙයි,
  තෙලිතුඩ ඇත්තං යවන්නට මට හොයා බලන්නට පිල්ලේට
  නුඹගේ සිත ඊමේල් කරලා.
  බලන්නට මේ පුංචි කොදෙව්වේ උපන් මිනිසුන් ගේ මතය,
  නෝනා පිල්ලේ ගේ මේ සිතුවමත් එක්කම.
  මේ වේලාවේ ළග ඉන්නවා නම් මම
  සිප ගන්නවා තෙලිතුඩ දරණ ලොවක් වටිනා ඒ අතැගිලි!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ස්තුතියි. අදහස් උදහස් දැක්වීම අගය කරනවා.

   Delete